در کنار این موسیقی ها، lyrics یا transcript یا متن آنها هم قرار داده شده است. 

روش استفاده

اگر زبان آموز هستید و قصد دارید از این آهنگ ها حداکثر بهره را ببرید، می توانید آنها را به عنوان آهنگ بک گراند یا پس زمینه در خانه، ماشین و محل کار پخش کنید. این کار خود بخود باعث یادگیری می شود. اگر بار اول و دوم به متن آنها هم نگاه کنید هیچ مشکلی نیست ولی دفعات بعدی سعی کنید بدون متن آنها را متوجه شوید و همراه خواننده، با صدای بلند همخوانی کنید. دقت کنید که این آهنگ ها جزو معروف ترین و بهترین آهنگ های تاریخ ایالات متحده و بریتانیا هستند. قول می دهم که عاشقان شوید!

Could I Have This Kiss Forever

WHITNEY:
Dame un beso para siempre

ENRIQUE:
Over and over I look in your eyes
You are all I desire
You have captured me
I want to hold you
I want to be close to you
I never want to let go

WHITNEY:
I wish that this night would never end
I need to know

CHORUS (together):
Could I hold you for a lifetime
Could I look into your eyes
Could I have this night to share this night together
Could I hold you close beside me
Could I hold you for all time
Could I, could I, could I have this kiss forever

WHITNEY:
Over and over I’ve dreamed of this night
Now you´re here by my side
You are next to me
(You are next to me)
I want to hold you and touch you and taste you
And make you want no one but me
I wish that this kiss could never end
Oh baby please

CHORUS:
Could I hold you for a lifetime
Could I look into your eyes
Could I have this night to share this night together
Un beso para siempre (Enrique),
Para siempre (Whitney)
Could I hold you close beside me
Could I hold you for all time
Could I, could I, could I have this kiss forever

BRIDGE(together)
I don´t want any night to go by
Without you by my side
I just want all my days
Spent being next to you
Lived for just loving you
And baby, oh by the way

CHORUS
Sَlo, sَlo un beso, un beso para siempre (Enrique)
Para siempre (Whitney)
Dame un beso para siempre (Enrique)
Para siempre (Whitney)
Could I have this kiss forever
Could I have this kiss forever

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *